Privacybeleid persoonsgegevens en AVG

ProData Consult zet zich in voor de bescherming van de privacy van alle werknemers, klanten, consultants en zakenpartners. We doen hiervoor alles wat binnen onze mogelijkheden ligt. De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit.

We voldoen aan de hoogste normen voor data-integriteit en informatiebeveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten en consultants worden beschermd. We beschikken over het ISAE 3000 GDPR-certificaat, we voldoen dus aan de Europese wettelijke normen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze certificatie bewijst dat ProData Consult voldoet aan (en zich houdt) aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU).

Ook de diensten die we onze klanten aanbieden, voldoen aan de hoogste normen. We kunnen met trots zeggen dat we ISAE 3402 zijn gecertificeerd. Dit betekent dat alle processen met betrekking tot onze Nearshore Services voldoen aan ISO 27001 en continu worden gemonitord en verbeterd.

Lees hier over ons privacybeleid

Data-Privacy
OR_CSR

MVO-beleid

ProData Consult doet er alles aan haar strategie en bedrijfsvoering in lijn te brengen met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. We voorkomen of beperken nadelige gevolgen voor de mensenrechten, het milieu en de bedrijfsethiek (anti-corruptie). En we ondernemen direct actie, mochten zich onverhoopt nadelige gevolgen voordoen.

Environmental & quality policy

Gedragscode zakelijke relaties

Hier vindt u onze gedragscode voor zakelijke relaties. We verwachten van al onze zakelijke relaties (klanten, leveranciers en consultants) dat zij hun activiteiten hierop afstemmen.

We steunen

UNGC_web

UN Global Compact

Transparency int_web

Transparency international

Amnesty_web

Amnesty international

Unicef_web

Unicef

UNGC_web

UN Global Compact

UN Global Compact is het grootste MVO-initiatief ter wereld. ProData Consult is sinds 2014 trots lid. Het lidmaatschap verplicht ProData Consult en duizenden andere leden jaarlijks te communiceren over de voortgang (Communication on Progress). Dit omvat de manier waarop we als bedrijf de Tien Principes op elk van de drie gebieden (mensenrechten, milieu, anticorruptie) hebben nageleefd of nog zullen naleven.

We zijn er trots op dat we onze verantwoordelijkheid en verplichting nakomen ten aanzien van de maatschappij, de relaties met de werknemers, het respect voor de rechten van de mens en de duurzaamheid van het milieu. Lees meer in onze Communication on Progress.

Deel uw mening

Ook al doen we ons best de juiste dingen te doen, we blijven graag leren. Daarom willen we graag van u horen – als u een compliment wilt geven, een suggestie heeft of als we onze verplichtingen niet nakomen.

 

Deel hier uw feedback

ManagedService_Dialogue